Uncategorized

Interjú Dr. Péchy Lászlóval (12. vk.)

Posted on

Dr_Pechy_Laszlo_szorolap

Önt ismerve az ember azt gondolja: része a kerületnek. Tényleg így van?

Már nagyszüleim itt éltek a harmincas évektől a Csörsz utcában. A XII. kerület akkoriban alakult meg az I. kerület átszervezésével, és nagyapám – aki építészmérnök volt és a Székesfővárosnál dolgozott műszaki tanácsosként – tervezte és építtette a Csörsz utcai lakásunkat. Ez az utca akkortájt épült ki. Egyébként több más építkezés mellett főmérnökként az ő nevéhez fűződik a Sziklakórház kivitelezése is a 40-es években.

Az ötvenes években azután – ellentétben több rokonnal – valami csoda folytán megúsztuk a kitelepítést, és bár a lakást államosították, benne maradhatott a család. A testvéremmel együtt én is itt születtem a kerületben, a Sportkórházban.

Olvass tovább »

Interjú Tóth Dezsővel (11. vk.)

Posted on

Toth_Dezso_szorolap

Tősgyökeres hegyvidékiként szűkebb és tágabb értelemben is otthona önnek a kerület. Mennyire vett részt eddig a közéletében?

A Hegyvidéken születtem 1982-ben, azóta is itt élek a családommal. Erős a kötődésem a kerülethez, hiszen felmenőim generációkon át itt éltek, élnek. A Hegyvidék már kiskorom óta fontos szerepet tölt be az életemben; ide jártam óvodába, iskolába, plébániai közösségbe. A zugligeti kempingben tanultam meg korcsolyázni, a Harangvölgyben szánkózni. Aztán az érettségi után kétéves technikumot végeztem nyomtatványszerkesztő technikus szakirányon, majd a Budapesti Műszaki Főiskolán műszaki menedzser szakon szereztem a diplomámat. A főiskola mellett marketingterületen helyezkedtem el, jelenleg is ezzel foglalkozom. A hegyvidéki elkötelezettségem okán a korábbiakban különböző bizottságok munkájában vettem részt, a háttérből segítettem tevékenységük irányítását, ennek köszönhetően több részterületet is alaposan megismertem, és reális, átfogó kép alakult ki bennem a teljes kerületről is. Tudom, hol van nagyobb szükség a fejlesztésre, és arról is van pontos elképzelésem, hogy mely területeken lehetne észszerűsíteni. Mindenképpen az a cél lebeg a szemem előtt, hogy – miként eddig is az volt, ezután is – a Hegyvidék élhető, szerethető, biztonságos, kényelmes kerület legyen, melynek képviselői, vezetői az itt élőkért dolgoznak, munkájukat felelősen és számon kérhetően végezzék, a jelenlegi lakosság a jövőben ide születő, ide költöző kerületiek érdekében. Az apaságra készülve azt tartom a legfontosabbnak, hogy olyan kerületben élhessünk, ahol gyerekeink a gazdag múltból táplálkozva, szellemileg gyarapodva, fizikailag egészségesen fejlődve cseperedhessen fel, hogy aztán szüleik, nagyszüleik példáját követve maguk is felelős vezetői legyenek szűkebb pátriájuknak.

Olvass tovább »

Interjú Dr. Gámán Gáborral (10. vk.)

Posted on

Dr_Gaman Gabor_szorolap

Mióta és mennyire ismeri a Hegyvidéki Önkormányzat működését?

Kilenc éve segítem a Tulajdonosi és Városfejlesztési Bizottság munkáját annak külsős tagjaként. Ennél fogva 2010 óta mélyen belelátok a Hegyvidék működésébe, működtetésébe.

Tapasztalataim szerint a bizottságunk elé kerülő anyagok jól kidolgozottak, megfelelnek azoknak a vonatkozó jogi előírásoknak, amelyeket az előterjesztések tartalmaznak is. Az üléseken részt vesznek a témákat kidolgozó önkormányzati dolgozók is, akik a tárgyalások során felmerülő kérdésekre részletes indokolással és magyarázattal szolgálnak. Ezeket és a bizottság tagjainak véleményét figyelembe véve, a bizottság elnökének összefoglaló indítványa alapján történik a határozati szavazás. Többségében változatlanul, vagy kisebb módosításokkal javasoljuk a képviselő testületnek az előterjesztés elfogadását, de volt már példa arra is, hogy annak átdolgozását, illetve a döntés, vagy végrehajtás elhalasztását javasoltuk.

A bizottságok a felsoroltak alapján tehát – bár nem közvetlenül, de áttételesen – részt vesznek a kerület irányításában.

Hasonló, de még áttételesebben illeszkedik a kerület irányításába a Hegyvidéki Útfejlesztési Testület tevékenysége, amelynek tizenegy éve vagyok a tagja. A testület hatékonyságát erősítik azok, akik társadalmi munkában, a lakóhelyük környezetében figyelemmel kísérik az utak, járdák, lépcsők, támfalak állapotát. Nem csak a műszaki állapotot figyelik, hanem azt is, hogy a megnevezett létesítmények alkalmasak-e a biztonságos és hatékony jármű- illetve gyalogos forgalom lebonyolítására. A testület ülésein beszámolnak tapasztalataikról és javaslatot tesznek a felismert hiányosságok valamint problémák megoldására. Az éves költségvetésben az útfejlesztésre rendelkezésre álló kereten belül ezek figyelembevételével, a sürgősségi és területi arányosságra figyelemmel lehet és kell a munkálatokat ütemezni.

Olvass tovább »

Interjú Dr. Gidófalvy Dénessel (9. vk.)

Posted on

Dr_Gidofalvy_Denes_szorolap

Mit jelent önnek a Hegyvidék?

Kis túlzással az életerőt. Ide születtem, ide kötnek gyermek-, ifjúsági- és felnőtt korom legszebb emlékei, a Kós Károly iskola, a városmajori Jézus Szíve plébánia, a BSE tenisz és vívó szakosztálya és megannyi családi emlék, baráti felfedező túrák, csavargások. A gyerekkorom óta itt megtapasztalt értékek a mai napig erősen meghatározzák az életemet. Már fiatalon fontosnak tartottam, hogy kivegyem a részem a közös feladatokból. Aktív szerepet vállaltam a helyi plébánia közösségi életében, így az ottani barátaimmal egyebek mellett beteglátogatásokat és a határon túliak megsegítését célzó programokat szerveztünk. Nagyon sok szegletét ismerem, miközben nagyon sokat is tud változni 20-30 év alatt egy kerület zsongása, arculata, az éltető erő lüktetése. Ettől még a kerület fundamentuma, jellegzetessége ugyanaz marad, amitől nem lehet elszakadni, ha az ember beleszagolt a levegőjébe.

Olvass tovább »

Interjú Kovács Lajossal (8. vk.)

Posted on

Kovacs_Lajos_szorolap

Mióta foglalkozik helyi közügyekkel?

A 2006-os választáson nyertem el először a választópolgárok bizalmát és annak az évnek októberétől dolgozom alpolgármesterként az önkormányzat kötelékében. Egy idő után úgy éreztem, szükségem van új impulzusokra annak érdekében, hogy meg tudjam őrizni a szakmai kreativitásomat ezért négy évvel ezelőtt visszatértem a gazdasági életbe. Mindvégig szorosan követtem, támogattam azonban körzetem fejlődését és képviseltem 8. sz. körzetben lakó emberek érdekeit.

Olvass tovább »

Interjú Fonti Krisztinával (7. vk.)

Posted on

Fonti_Krisztina_szorolap

Melyek a kedvenc helyei a kerületben?

Sok olyan pont van a Hegyvidéken, ami nagyon kedves a szívemnek, ezért egyet-kettőt nehéz kiválasztani. Mivel hosszas felsorolást nem szeretnék tenni, elsőként talán a Királyhágó teret emelném ki. A közelében lakom, így nap mint nap átmegyek a téren, és minden alkalommal hat rám a varázsa. Szeretem például, hogy bár sokan töltik itt szabadidejüket – idősek üldögélnek a padokon a szökőkút körül, szülők kisgyerekekkel játszanak a patak mellett, kutyákat sétáltatnak –, a tér mégsem zsúfolt, hanem megőrizte családias hangulatát.

Ez a tér azonban nem „városközpont”. Az eddig hiányzott a kerületből. Ezért is alakítottuk ki a Városháza teret, amely mára közkedvelt területként működik. Mivel itt dolgozom, itt is naponta megfordulok, sőt az irodám ablakából is ide látok. Sokan megfordulnak a téren, s mára már nem csupán átszaladnak itt az emberek, hanem leülnek, megpihennek, beszélgetnek, itt találkoznak egymással. Vagyis szerves részévé vált a kerületnek.

Itt található a Kulturális Szalon új, modern épülete, ami számtalan programmal várja a hegyvidékieket a kisbabáktól a legidősebbekig. Nagyon jó közösségek működnek itt, s talán ez a legnagyobb értéke ennek a nagyszerű intézménynek.

Vagy gondoljunk a Margaréta játszótérre, amely nem csupán a kerület, de egész Budapest egyik legnépszerűbb játszótere. Nagyon sok család jár ide, jó hallani egész nap a gyerekek vidám zsivaját.

Igazán teljes az Ízlelő étterem június megnyitásával lett a tér. Túlzás nélkül mondhatom, hogy szívügyem az Ízlelő, mely megváltozott munkaképességű embereknek ad lehetőséget munkára, kiteljesedésre. A családias hangulat, a kedves kiszolgálás mellett igazi gasztronómiai élményekben lehet részünk, ami nagy öröm itt a kerület szívében. Sokat dolgoztunk munkatársaimmal azon, hogy megnyílhasson az Önkormányzat épületében ez az étterem, mondhatom, valóban a szívügyemmé vált, ezért nagyon örülök a megvalósulásának, s jó látni, mennyien ebédelnek itt az önkormányzat dolgozói mellett fiatalok és idősebb környékbeliek.

Olvass tovább »

Interjú Mikó Gergellyel (6. vk.)

Posted on Updated on

Miko_Gergely_szorolap

A hegyvidéki születése mellett több bizottság tagjaként, sőt, egykori alpolgármesterként kevesen ismerik olyan jól a kerületet, mint ön. Miért tartja szükségesnek, hogy aktívan részt vegyen a közéletben?

A Hegyvidéken születtem, 1971-ben. A gimnáziumi érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetemen okleveles építőmérnökként diplomáztam, majd posztgraduális MBA-képzésben vettem részt. 2016-ban, már a Normafa Park igazgatójaként, elvégeztem az erdészeti szakmunkás képzést. Feleségem okleveles közgazdász. Két lányunkat neveljük, akik az óvoda és az iskola mellett lelkesen tanulták táncainkat, a sok díjjal kitüntetett Csillagszemű táncegyüttesben. Szabadidőmben, ha csak tehetem, kihasználom gyönyörű környezetünket. Mivel pár perc alatt a Normafánál vagyok, ahol telente hódolni tudok a sífutás örömeinek.

A 1989-ben a „nagykorúvá” válásommal együtt érkezett el a rendszerváltás, úgy gondoltam végre lehetőségünk van részt venni az ország és saját jövőnk formálásában. Hangvétele és Magyarország szabadsága iránti elkötelezettsége miatt egyértelmű volt számomra, hogy a közéletben való részvételt a Fidesz színeiben szeretném megvalósítani. Nem tartottam magam politikusnak, és soha nem is törekedtem arra, hogy azzá váljak, mindig a helyi közösségekben való részvétel, lakókörnyezetünk fejlesztése, jobbá tétele volt számomra a fontos. A családom megélhetését biztosító munka mellett nagyon fontos számomra az a közösség, ahol élek, ezért képviselőként igyekszem tenni az élhetőbb Hegyvidékért. Hiszek benne, hogy a mindennapi életünket jelentősen meghatározó, épített és természetes környezet rendben tartása és fejlesztése hatással van a napi közérzetünkre.

Olvass tovább »